Jollesegling

Lär dig segla! Om du är intresserad att av vår juniorverksamhet för dig själv eller någon i familjen och kan tänka dig att också engagera dig en del så kontakta ansvariga för verksamheten via juniorsegling@hasselbysjosallskap.se

Här hittar du lite seglingsteori

Vi har en meddelandegrupp på Facebook där du kan anmäla dig och få information om när vi tänker köra ett seglingspass.

Klicka här för att anmäla dig till den.