Om Hässelby Segelsällskap

Hässelby Segelsällskap kommer ur Hässelby Sjösällskap. Hässelby Sjösällskap har som många andra klubbar ändrat karaktär och har idag endast ett fåtal segelbåtar kvar i klubben, de flesta båtarna idag är mindre motorbåtar. I det läget ville medlemmarna i Hässelby Sjösällskap inte längre vara medlemmar i idrottsföreningen Svenska Seglarförbundet.

Flera av de återstående seglarna däremot önskar ha kvar kopplingen till idrottsrörelsen då vi arrangerar klubbseglingar på Lambarfjärden varje tisdag under säsongen för klubbarna i Hässelby, har en jolleverksamhet som syftar till att få ungdomar och andra intresserade av segling i allmänhet dock ej nödvändigtvis på tävlingsnivå samt att flera av medlemmarna önskar deltaga på officiella SRS-kappseglingar.

Efter diskussioner seglarna emellan kom vi fram till att bilda en separat klubb för seglingsverksamheten. En klubb som vänder sig till intresserade i Hässelby dels de som är medlemmar i Hässelby Sjösällskap dels sådana som har båt i annan klubb utan seglingsverksamhet eller som inte har någon båt alls. Klubben skall syssla med våra kappseglingar mellan klubbarna i Hässelby och med ungdomsverksamheten för att försöka få även kommande generationer seglingsintresserade. Med denna målsättning följer att vi inte skall bygga upp någon varvs- eller hamn-verksamhet utan endast seglingen med segling i olika former.